Hvad kan vi hjælpe med?

Ishøj Varmeværk

Ishøj Varmeværk forsyner en stor del af Ishøj med miljøvenlig fjernvarme

Hvis du mangler varme, skal du:

  • kontakte din varmemester
  • eller dit ejendomskontor og give dem besked. 

Priser på fjernvarme

Prisen på fjernvarmen beregnes en gang årligt, men kan reguleres måned for måned.

Den aktuelle pris kan læses her


Ishøj Lille Industri på Industrivangen, -skellet og på Fasanskellet afregnes efter en tarif, der fastlægges af VEKS.

Den aktuelle pris kan se her

Vagttelefon ved akut opståede problemer

Tlf. 43 57 76 76 

Forsyningsbestemmelser

I forsyningsbestemmelserne fastlægges de tekniske krav, der stilles til varmeaftagernes anlæg, som f.eks. temperature og afkøling.

Vedtægter for Ishøj Varmeværk

Principskitse til nye vekslerstationer

Krav til elinstalationer - nye vekslerstationer

Forsyningsområde

Kort over Forsyningsområde

Kort over nyt forsyningområde Industrivangen og Industriskellet år 2014

Kort over nyt forsyningsområde Industribuen m. stikveje år 2014

Varmeaftagermøder - referater

På et årligt møde orienterer driftchefen om året der gik, budget og planer for fremtiden.

Referat fra sidste varmeaftagermøde kan læses her

Referater fra tidligere afholdte møder kan fås ved henvendelse til Varmeværket

Varmeaftager Dias

Opgravninger

Prisreg. budget

Referat 2016

Varmepriser

Grønt Regnskab

Ishøj Varmeværk udarbejder et Grønt regnskab over de miljø påvirkninger vi påvirker vores omgivelser med i løbet af et kalender år.
Det nyeste Grønne regnskab kan læses her, og tidligere udgaver kan du få, ved at hendvende dig til os.

Nyeste Grønne Regnskab

Klagevejledning - nye regler pr. 1. oktober 2015

Klagevejledning

Hvis du har klaget til Ishøj Varmeværk, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som vi har truffet, skal du sikre dig, at du som minimum har vores afgørelse på skrift, fx i en e-mail eller i et brev.

Ishøj Varmeværks afgørelse om ikke at give dig medhold - eller kun vil give dig delvis medhold - kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Klagegebyr på kr. 160,00 (2015 pris) bliver tilbagebetalt, hvis ankenævnet giver dig medhold.

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Tlf.: 4171 5000

post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside:

www.energianke.dk

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link:

https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

(Vælg: ”energi” og følg instruktionen).

Vær opmærksom på at Energitilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet.
Du finder oplysningerne om klagemulighederne påwww.energitilsynet.dk og www.ekn.dk

EU har oprettet et internationalt klage organ, hvor ejere bosiddende i de øvrige EU lande, kan klage over deres regning mm. Ordningen træder i kraft senest d. 6. Januar 2016, og indtil da kan følgende link benyttes: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr_in_your_country/index_en.htm

Læs også


Kontakt

Ishøj Varmeværk

Industrivangen 34
2635 Ishøj

ivv@ishoj.dk

Tlf. 43577660

Senest opdateret 30. juni 2016