Hvad kan vi hjælpe med?

Ishøj Varmeværk

Ishøj Varmeværk forsyner en stor del af Ishøj med miljøvenlig fjernvarme

Hvis du mangler varme, skal du:

  • kontakte din varmemester
  • eller dit ejendomskontor og give dem besked. 

Priser på fjernvarme

Prisen på fjernvarmen beregnes en gang årligt, men kan reguleres måned for måned.

Budget for 2018 er godkendt, og priserne for 2018 kan læses her:

                Ishøj - Takstblad for januar 2018

                Ishøj - Takstblad for februar - dec. 2018

Den pris VEKS oplyste for 2018 blev ændret i sidste øjeblik.
Ishøj Varmeværk havde på det tidspunkt meldt vores priser til Energitilsynet.
Derfor er er der 2 takstblade gældende i 2018. Den eneste forskel er en lille justering af priserne for Ishøj Lille Industri. 

Du kan stadig se priserne for 2017 her:

                Ishøj   

               Ishøj Lille industri

Ishøj Lille Industri på Industrivangen, -skellet og på Fasanskellet afregnes efter en tarif, der fastlægges af VEKS.

Vagttelefon ved akut opståede problemer

Tlf. 43 57 76 76 

Forsyningsbestemmelser

I forsyningsbestemmelserne fastlægges de tekniske krav, der stilles til varmeaftagernes anlæg, som f.eks. temperature og afkøling.

Vedtægter for Ishøj Varmeværk

Principskitse til nye vekslerstationer

Krav til elinstalationer - nye vekslerstationer

Forsyningsområde

Kort over Forsyningsområde

Kort over nyt forsyningområde Industrivangen og Industriskellet år 2014

Kort over nyt forsyningsområde Industribuen m. stikveje år 2014

Varmeaftagermøder - referater

På et årligt møde orienterer driftchefen om året der gik, budget og planer for fremtiden.

Referat fra sidste varmeaftagermøde kan læses her (opdateret 11-09-2018)

Referater fra tidligere afholdte møder kan fås ved henvendelse til Varmeværket

Varmeaftager Dias (Opdateret 11-09-2018)

 

Planlagte afbrydelser

Ishøj Varmeværk gør klar til Københavns Letbane.

Vi har 4 omægninger af fjernvarme rør. 
Vores rør skal dybere ned i jorden, eller flyttes så de ikke bliver påvirkede af kørestrømmen fra den kommende letbane.

Den første omlægning går under Ishøj Stationsvej, og blev udført d. 21. - 23. september 2018.
De 3 øvrige omlægninger udføres fra maj til september 2019.

 

vis du vil vide mere om Københavns Letbane kan du klikke her.

 

Klagevejledning - nye regler pr. 1. oktober 2015

Klagevejledning

Hvis du har klaget til Ishøj Varmeværk, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som vi har truffet, skal du sikre dig, at du som minimum har vores afgørelse på skrift, fx i en e-mail eller i et brev.

Ishøj Varmeværks afgørelse om ikke at give dig medhold - eller kun vil give dig delvis medhold - kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Klagegebyr på kr. 160,00 (2015 pris) bliver tilbagebetalt, hvis ankenævnet giver dig medhold.

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Tlf.: 4171 5000

post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside:

www.energianke.dk

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link:

https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

(Vælg: ”energi” og følg instruktionen).

Vær opmærksom på at Energitilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet.
Du finder oplysningerne om klagemulighederne påwww.energitilsynet.dk og www.ekn.dk

EU har oprettet et internationalt klage organ, hvor ejere bosiddende i de øvrige EU lande, kan klage over deres regning mm. Online Dispute Resolution (ODR) ordningen trådte i kraft Januar 2016, og følgende link benyttes: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Læs også


Kontakt

Ishøj Varmeværk

Industrivangen 34
2635 Ishøj

ivv@ishoj.dk

Tlf. 43577660

Senest opdateret 28. november 2018