Hvad kan vi hjælpe med?

Ishøj Varmeværk

Ishøj Varmeværk forsyner en stor del af Ishøj med miljøvenlig fjernvarme

Hvis du mangler varme, skal du:

  • kontakte din varmemester
  • eller dit ejendomskontor og give dem besked. 

 

Priser på fjernvarme

Prisen på fjernvarmen beregnes en gang årligt, men kan reguleres måned for måned.

Ydre omstændighedder har medført, at priserne for 2019 først kan fastlægges efter d. 20. december 2018.
Vi forudser, at det også vil blive sådan i de kommende år, og PBS betalinger kan derfor ikke udsendes
rettidigt for januar måned.

Som konsekvens heraf, ændre Ishøj Varmeværk a'conto betaling fra 12 rater årligt, til 11 rater årligt.
Januar bliver der kun udsendt en års opgørelse.
Aconto betalinger forfalder fra februar til december.

Denne ændring har ingen indflydelse på de kunder, som i dag har 11 eller 4 a'conto rater.

Der er også en ændring for Ishøj Lille Industri.
De forbrugere, som er tilkoblet fjernvarme før d. 19. december 2018 afregnes efter de takster som VEKS fastlægger.
Forbrugere som tilkobles efter denne dato, afregnes efter samme takst som resten af Ishøj + et tillæg der
skal afdrage på anlægudgifterne til Hoved Fjernvarme Rør i Ishøj Lille Industri område.
Tillæget skal betales fra første dag med fjernvarmeforsyning og 10 år frem.

Budget for 2020 er godkendt, og priserne for 2020 kan læses her:

                Ishøj - Takstblad 2020 

Ishøj Lille Industri på Industrivangen, -skellet og på Fasanskellet afregnes efter en tarif, der fastlægges af VEKS.

Vagttelefon ved akut opståede problemer

Tlf. 43 57 76 76 

Forsyningsbestemmelser

I forsyningsbestemmelserne fastlægges de tekniske krav, der stilles til varmeaftagernes anlæg, som f.eks. temperature og afkøling.

Vedtægter for Ishøj Varmeværk

Principskitse til nye vekslerstationer

Krav til elinstalationer - nye vekslerstationer

Forsyningsområde

Kort over Forsyningsområde

Kort over nyt forsyningområde Industrivangen og Industriskellet år 2014

Kort over nyt forsyningsområde Industribuen m. stikveje år 2014

Varmeaftagermøder - referater

På et årligt møde orienterer driftchefen om året der gik, budget og planer for fremtiden.

Referat fra sidste varmeaftagermøde kan læses her (opdateret 11-09-2018)

Referater fra tidligere afholdte møder kan fås ved henvendelse til Varmeværket

Varmeaftager Dias (Opdateret 11-09-2018)

 

Planlagte afbrydelser

Der er lukket for varme og varmt vand:

Mandag d. 7. september 2020.

fra kl. 07.0 til 19.00

dette gælder IKKE 

  • Vejleåparken og den del af Ishøj Boligselskab som ligger her
  • Strandgårdsskolen
  • Børneinstitutionen Firkløveren (Østergården 50 - 56)
  • DSB graffitivask

Ishøj Varmeværk skal udskifte 4 defekte ventiler på vores hovedledning.
Dette er koordineret, så ledningen til det nye byggeri på Ørnekærsvænge
bliver tilsluttet samtidig.

Koncekvensen er, at der lukkes for varme og varmt vand til 75% af vores fjernvarmekunder
 

Klagevejledning - nye regler pr. 1. oktober 2015

Klagevejledning

Hvis du har klaget til Ishøj Varmeværk, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som vi har truffet, skal du sikre dig, at du som minimum har vores afgørelse på skrift, fx i en e-mail eller i et brev.

Ishøj Varmeværks afgørelse om ikke at give dig medhold - eller kun vil give dig delvis medhold - kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Klagegebyr på kr. 160,00 (2015 pris) bliver tilbagebetalt, hvis ankenævnet giver dig medhold.

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Tlf.: 4171 5000

post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside:

www.energianke.dk

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link:

https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

(Vælg: ”energi” og følg instruktionen).

Vær opmærksom på at Energitilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet.
Du finder oplysningerne om klagemulighederne påwww.energitilsynet.dk og www.ekn.dk

EU har oprettet et internationalt klage organ, hvor ejere bosiddende i de øvrige EU lande, kan klage over deres regning mm. Online Dispute Resolution (ODR) ordningen trådte i kraft Januar 2016, og følgende link benyttes: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Læs også


Kontakt

Ishøj Varmeværk

Industrivangen 34
2635 Ishøj

ivv@ishoj.dk

Tlf. 43577660

Senest opdateret 1. september 2020